Protecţie sigură pentru mîini

Fiecare întreprindere modernă acordă o atenţie sporită protecţiei muncii. Scopul principal – să asigure  protecţia eficientă a lucrătorilor în procesul activităţii lor în producţiile periculoase ale întreprinderii. În acest scop în mai toate organizaţiile se folosesc cu succes  mijloace de protecţie, care asigură siguranţă la îndeplinirea genurilor concrete de lucrări.

 

La desfăşurarea lucrărilor la întreprindere în majoritatea cazurilor se folosesc anume mănuşile de protecţie. Este cel mai eficient mijloc de protecţie împotriva diferitor pericole, care pot să apară în timpul executării lucrărilor pe teritoriul întreprinderii. Mănuşile de protecţie asigură protecţia mâinilor împotriva acţiunilor mecanice. În mare parte, anume datorită acestui fapt, ele se folosesc pe larg la întreprinderile industriale.

 

Eficienţa folosirii mănuşilor în mare parte depinde de materialul din care sunt confecţionate. În prezent producătorii mănuşilor de protecţie la îndeplinirea lucrărilor folosesc, pe lângă materialele naturale, şi materiale artificiale.


 

La confecţionarea mănuşilor de protecţie din materiale naturale, în primul rând, trebuie de menţionat bumbacul. Anume acest material, la momentul actual, este cel mai des folosit la confecţionarea mănuşilor de protecţie. De rând cu bumbacul se foloseşte şi pielea, mănuşile executate din piele asigură o protecţie eficientă în timpul îndeplinirii lucrărilor. Mănuşile, executate exclusiv numai din materiale naturale asigură un nivel sporit de confort la utilizarea lor. Totodată, asemenea mănuşi asigură o protecţie eficientă împotriva leziunilor mecanice. Caracteristicile tehnice ale acestora admit folosirea lor doar la lucrări, unde este necesară protecţia împotriva leziunilor mecanice.

În ultimul timp mulţi producători au început să producă activ mănuşi de protecţie, executate cu folosirea de învelişuri artificiale. La baza  fabricării unor asemenea mănuşi stau mănuşile din bumbac. Anume aceste mănuşi asigură confort în timpul lucrului, totodată se exclud cu desăvârşire reacţiile alergice. Partea superioară a  mănuşilor din bumbac se acoperă cu un strat din material artificial. În calitate de material artificial se foloseşte PVC.


 

Un alt material artificial folosit este latexul. Dacă  examinăm avantajele acestor materiale, în primul rând, trebuie de menţionat nivelul sporit de protecţie mecanică,  specific acestui tip de mănuşi. De asemenea, trebuie de menţionat că aceste mănuşi sunt rezistente la umezeală, astfel ele pot fi folosite pentru protecţia mâinilor în încăperile umede. Încă un plus al acestor mănuşi este prinderea bună datorată învelişului în relief aplicat pe ele.

 

Protecţia mâinilor – este menirea principală a mănuşilor de protecţie. Există însă şi tipuri de mănuşi, care pot fi folosite atât în producţie, cât şi în gospodărie. Acestea sunt  mănuşile din cauciuc, folosirea cărora poartă un caracter universal. Ele pot fi folosite destul de eficient în condiţii casnice la curăţarea suprafeţelor cu aplicarea de acizi şi diverse substanţe chimice agresive. Cu mâinile ne protejate asemenea lucrări nu pot fi îndeplinite, pentru că substanţele detergente  atacă pielea, iar mănuşile de cauciuc vă garantează protecţia mâinilor, totodată este foarte comod să lucrezi cu ele.


 

Mănuşile pentru sudori rezistă la temperaturi înalte şi la stropii de topitură de metal. Manşonul lărgit al mănuşilor permite  scoaterea lor rapidă de pe mâini. Se caracterizează printr-o prindere excelentă uscată şi se recomandă pentru o gamă largă de lucrări. Se folosesc în lucrări de construcţie, de montaj şi lucrări de sudare, lucrări cu laminate metalice sau cu piese turnate de gabarite mari, lucrări de turnare la rece şu cu diferite materiale abrazive şi în alte genuri de lucrări, ce ţin de folosirea materialelor cu proprietăţi sporite de roadere şi sarcini mecanice.

 

Dacă să vorbim despre rolul mănuşilor de protecţie în efectuarea fără pericol a lucrărilor la întreprindere, se poate de constatat faptul importanţei semnificative a acestora. La un preţ mic ele asigură siguranţa lucrătorilor în timpul îndeplinirii lucrărilor, mai precis protecţia mâinilor, iar acest lucru constituie baza funcţionării eficiente a întreprinderii, deoarece muncitorul care s-a traumatizat în timpul lucrului – este scos din procesul de producţie, ceea ce este neconvenabil, în primul rând, pentru întreprindere. Anume, din aceste considerente, multe întreprinderi optează pentru o protecţie eficientă a muncii în procesul activităţii de producţie.