Fabricarea plasei "Rabiţ"

Cumpărând o plasă necalitativă la un preţ redus cumpărătorul câştigă, DAR numai o singură dată. Plasa necalitativă, care nu este conformă standardelor stabilite, se întinde uşor şi se rupe, deoarece nu poate face faţă sarcinilor prevăzute. De aceea, cumpărătorul care a economisit astfel, riscă să facă cheltuieli minimum încă o dată!

 

În prezent compania noastră studiază posibilitatea procurării utilajelor de înaltă productivitate, cu calitatea înaltă a produsului finit şi cu automatizarea completă a procesului de producere. Dar şi în condiţiile existente la întreprindere există deja un sistem bine pus la punct de control al calităţii produselor fabricate. Aceasta ne permite să garantăm calitatea produselor noastre minimum după doi parametri: geometrie şi greutate.

 

Plasa rabiţ poate fi fabricată şi în condiţii rudimentare (de casă), la întreprinderi mici sau poate servi drept bază pentru producţia mecanizată. În acest capitol vom descrie toate trei variante de fabricare a plasei rabiţ.

 

Cum să fabricăm de sine stătător plasă rabiţ.

 

Plasa rabiţ, care se utilizează pentru construcţia de garduri, cuşti, ocoale şi împrejmuiri poate fi executată de oricine cu ajutorul unui dispozitiv simplu. Metoda manuală de fabricare a plasei este foarte simplă. Nu necesită alimentare cu energie electrică.  Asemenea producţie poate fi îndeplinită de o singură persoană. Drept bază a metodei manuale de fabricare a plasei constituie executarea rândurilor plasei rabiţ prin înfăşurarea lor cu ajutorul unui dispozitiv simplu – mecanismului de înfăşurare, care se pune în mişcare cu ajutorul unei manete. Rândurile de plasă se execută de aceeaşi lungime, totodată se ţine cont de faptul, că la lungimea rândului este necesar de adăugat din ambele capete lungimea, egală cu jumătate din dimensiunea laturii ochiului. Aceste jumătăţi ale dimensiunii laturii ochiului sunt necesare pentru îndoirea lor, când pânza plasei va fi gata. Îndoirea va previne ieşirea necontrolată a rândurilor din împletitura plasei rabiţ

 

Cînd rândurile de plasă sunt gata ele se unesc unul cu celălalt prin înşurubarea următorului rând în cel anterior. Deoarece rândurile reprezintă nişte arcuri cu pasul de înfăşurare mare (aproximativ 72 mm pentru plasa cu dimensiunile ochiurilor 50х50 mm) şi comprimată pe din părţi, după înşurubarea unui rând în altul acestea se vor înlănţui în locurile de îndoire.

 

Un neajuns considerabil al plaselor rabiţ executate prin metoda manuală constituie necesitatea de a îndrepta manual defectele rândurilor, dacă apar defecte aşa numite "torsiune insuficientă" sau "torsiune excesivă" şi a.

Productivitatea redusă a acestei metode (cel mult 7-10 rulouri pe schimb) se datorează, de asemenea, şi înşurubării manuale a rândurilor unul în altul.

 

Fabricarea semiindustrială a plasei rabiţ.

 

Fabricarea semiindustrială a plasei rabiţ  presupune un asemenea sistem de producere, care permite de sporit randamentul muncii în comparaţie cu fabricarea manuală a plasei şi de extins sortimentul. Extinderea sortimentului se rezumă în fabricarea plasei rabiţ cu ochiuri de diferite dimensiuni  şi lăţime diferită a pânzei. Tot aici se poate referi şi fabricarea plasei nu numai din sârmă de diferite secţiuni (grosime), dar şi din sârmă cu diferite acoperiri  sau din diferite metale (oţel, oţel inoxidabil, oţel cu înveliş din polimeri, aluminiu, cupru etc.).

 

Pentru realizarea lucrărilor este necesar un mecanism acţionat electric pentru fabricarea rândurilor de plasă, de automatizat măsurarea lungimii rândului, tăierea rândurilor de aceeaşi lungime şi de reunit fabricarea rândurilor cu înşurubarea lor unul în altul pentru obţinerea pânzei plasei.
 

Acest sistem de fabricare presupune existenţa ansamblurilor principale, care să permită reglarea rapidă a strungului pentru fabricarea tipului necesar de plasă. Aceasta presupune, în primul rând, existenţa de dispozitive diferite ca dimensiuni pentru înfăşurarea rândurilor de plasă cu ochiuri de diferite dimensiuni. În afară de aceasta, strungurile pentru fabricarea semiindustrială a plasei rabiţ trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de reglare, care să permită fabricarea de rânduri drepte fără defecte gen  "torsiune excesivă"  şi "torsiune insuficientă". Rândul trebuie să fie astfel, ca pe masă să stea drept, iar din partea frontală să nu se vadă că este răsucit ca o elice într-o parte sau alta. Un asemenea dispozitiv poate fi dispozitivul de întindere a sârmei la intrarea în zona de lucru de înfăşurare a rândurilor de plasă rabiţ.

 

În cazul fabricării plasei din sârmă prin metoda semiindustrială se consumă o cantitate destul de mare de sârmă. De regulă sârma se livrează în bucle destul de voluminoase. De aceea se impune existenţa dispozitivelor de debobinare a acestor bucle. Pânza de plasă finită se livrează cumpărătorului în rulouri, de aceea pentru strungurile semiindustriale este prevăzut  un dispozitiv de înfăşurare a plasei în rulouri. În temeiul cerinţelor şi condiţiilor menţionate, este clar, că fabricarea semiindustrială necesită spaţiu de producţie, şi alimentare cu energie electrică cu tensiune trifazată de  380 V. Pentru fiecare strung este necesar cel puţin  15 m2 de suprafaţă plus 10 m2 de suprafaţă pentru depozitarea rulourilor de plasă, fabricate într-un schimb de lucru. Analiza randamentului strugurilor ce corespund necesităţilor acestui tip de producere ne demonstrează, că productivitatea este de  2-3 rulouri de plasă pe oră (plasă cu dimensiunile ochiurilor 50х50 mm, lăţimea ruloului 1,5 m, lungimea 10 m).

 

Fabricarea industrială a plasei rabiţ.

 

Fabricarea industrială a plasei rabiţ  presupune:

 

  • randament înalt;
  • calitatea înaltă a produsului;
  • stabilitatea calităţii, care depinde în mică măsură atât de durata funcţionării strungului, cât şi de materialul iniţial – sârma;
  • automatizarea maxim posibilă a tuturor etapelor de producţie;
  • cantitate minimă de deşeuri;
  • comoditate în deservire.

 

Strungurile pentru fabricarea industrială a plasei rabiţ, de regulă, reprezintă o construcţie masivă cu o ramă rigidă, cel mai des  turnată, şi fundaţie. Rigiditatea construcţiei strungului permite funcţionarea stabilă în condiţii, când în încăpere pardoseala este neunuformă, în condiţii de folosire a sârmei, din care se fabrică plasa rabiţ, de diferită duritate şi chiar în absenţa fundaţiei sub strung.  Cu toate că pentru strungul de producţie industrială este de dorit să existe fundaţie. Randamentul înalt al unui asemenea strung se realizează  prin viteza de înfăşurare a rândurilor de plasă rabiţ, care, de regulă, depăşeşte 300 rotaţii pe minut. În afară de aceasta, asemenea strunguri asigură o precizie destul de înaltă a fabricării nodului de înfăşurare a rândurilor de plasă rabiţ. Toate etapele principale de fabricare a plasei la asemenea strunguri sunt automatizate, nu este automatizat doar procesul de instalare a buclei de sârmă pe dispozitivul de debobinare,  potrivirea sârmei în ansamblul de lucru, scoaterea ruloului de plasă de pe strung şi fixarea pânzei de plasă în rulou împotriva desfăşurării. Deoarece pentru funcţionarea îndelungată şi neîntreruptă a strungului se utilizează bucle de sârmă destul de voluminoase şi cu greutate considerabilă, de aceea pentru instalarea acestor bucle pe dispozitivul de debobinare este nevoie de un mecanism de ridicat.