Ambalarea şi transportarea plasei "Rabiţ"

Ambalarea plasei constituie etapa finală de fabricare a plasei rabiţ. Ruloul de plasă rabiţ fabricat trebuie să fie adus într-o stare, comodă pentru transportare, păstrare şi livrare clientului. Pentru ca, în timpul transportării, ruloul să nu se desfăşoare, trebuie de fixat ultimul rând al ruloului de masivul plasei. Această operaţie se execută, fără a scoate plasa de pe strung. De regulă, se leagă cu sârma, rămasă de la rândurile rebutate în procesul de fabricare a plasei. Totodată plasa pânzei se întinde astfel, ca ruloul de plasă să fie strâns bine. Fără a admite ca pânza plasei să se debobineze de pe rulou, ochiurile plasei se leagă cu sârmă, iar capetele acestora se îndoaie. Rulourile de plasă rabiţ pot fi de înfăşurare ordinară şi compactă (euroambalare).

Rulouri cu ambalare compactă                                 Rulouri cu ambalare ordinară
(strânsă, euroambalare)                                                voluminoasă

 

    Dacă plasa se va folosi imediat, după scoaterea ei de pe strung, ambalarea acesteia se finalizează la această etapă. Însă, cel mai des, plasa urmează să fie transportată clientului la distanţe considerabile. În asemenea caz trebuie de asigurat integritatea şi siguranţa transportării plasei. Părţile frontale ale ruloului de plasă au capetele rândurilor ascuţite, ruloul de plasă fabricat cu capetele rândurilor îndoite, are cârlige ascuţite. Acest fapt complică manipularea rulourilor de plasă. Asemenea plasă este periculoasă din punct de vedere al cauzării de traume, de asemenea capetele îndoite ale  rulourilor de plasă se agaţă  de alte rulouri. Întru evitarea acestor neplăceri, capetele rulourilor se înfăşoară cu hârtie, pânză de sac sau peliculă din polietilenă. Lăţimea materialului de înfăşurare trebuie să fie de 40-50 cm. Cel mai simplu este de înfăşurat capetele ruloului cu hârtie, fixând-o cu o spiră de sârmă. Asemenea ambalaj protejează destul de bine împotriva traumelor şi angrenării cu alte rulouri, un neajuns este instabilitatea la umiditate. Un neajuns al înfăşurării capetelor rulourilor de plasă rabiţ cu pânză de sac constituie capacitatea pânzei de sac de a îmbiba umiditatea. În acest caz plasa este supusă unei coroziuni intense, mai cu seamă dacă este fabricată din sârmă de oţel fără acoperire anticorosivă. Cel mai bun material pentru înfăşurarea capetelor rulourilor constituie pelicula din polietilenă-streich. Asemenea peliculă nu numai că protejează împotriva capetelor şi cârligelor ascuţite, dar este şi rezistentă la umiditate, totodată este ergonomică şi economică. De asemenea, operatorul o mânuieşte fără dificultăţi. Asemenea peliculă se fabrică în rulouri cu lăţimea 45 cm. Un rulou de peliculă ajunge pentru înfăşurarea a 20 rulouri de plasă rabiţ.
 

   La încărcarea rulourilor de plasă rabiţ în caroseria automobilului, în containerul de transportare sau la depozitarea plasei în stive există un şir de particularităţi, de care trebuie  ţinut cont. Dacă urmează de  încărcat la maximum caroseria automobilului cu rulouri de plasă rabiţ, rulourile trebuie aranjate vertical cu capetele îndoite ale rândurilor plasei în sus. Astfel, rulourile se vor agăţa într-o măsură mai mică unul de celălalt în timpul transportării. La încărcarea rulourilor în caroserie sau în container în poziţie culcată trebuie de urmărit, ca la permutarea lor, să nu  atingă celelalte rulouri, deoarece agăţările, care sunt foarte dificil de înlăturat, vor vi inevitabile. La descărcare, la permutarea rulourilor, agăţările pot provoca tragerea de rândurile rulourilor vecine, astfel se va defecta structura pânzei, va scădea calitatea plasei – se va produce rebutarea mărfii. 
 

   La depozit cel mai comod este de aşezat rulourile de plasă în stive a câte 5-6 rulouri, apoi de-a curmezişul acestui rând de aşezat un rând nou din acelaşi număr de rulouri de plasă rabiţ. Asemenea stive de rulouri sunt uşor de ţinut la evidenţă. Dacă apare necesitatea de plasat cât mai multe rulouri de plasă rabiţ într-un spaţiu anume, de exemplu, în containerul de transportare, atunci este mai bine de aşezat rulourile orizontal. La o asemenea stivuire se poate de amplasat cu 15-20% rulouri mai mult, decât la oricare altă metodă de stivuire. La selectarea containerului de transportare, mai ales a dimensiunilor volumului interior al acestuia, trebuie de ţinut cont de asemenea, că înălţimea ruloului de plasă rabiţ este cu 10-12 cm mai mare decât înălţimea pânzei plasei neînfăşurate în rulou.